Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιώ φίλτρα στο σπίτι μου ;

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. διασφαλίζει με την επεξεργασία, τη διαχείριση και τους ελέγχους ποιότητας που διενεργεί, την ποιότητα του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές.

Αν παρόλα αυτά χρησιμοποιείτε φίλτρα, πρέπει να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή για την συντήρησή τους. Φίλτρα που δεν συντηρούνται σωστά μπορούν να μεταφέρουν μικροοργανισμούς και υλικά από το ίδιο το φίλτρο στο νερό.