Ανακοίνωση: Αλλοι τρόποι πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΥΑΧ εκτός του ταμείου μας και αντίστοιχες χρεώσεις

Αλλοι τρόποι πληρωμής των λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εκτός του ταμείου στην Μεγίστης Λαύρας 15 στις Μουρνιές με τις αντίστοιχες χρεώσεις 5ος 2020

 Για να ανοίξετε αρχείο PDF που αναφέρονται οι χρεώσεις ανά πιστωτικό ίδρυμα πατήστε εδώ