Νέο έντυπο λογαριασμού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2016

Γνωρίστε το νέο έντυπο λογαριασμού που χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από τον Φεβρουάριο του 2016.

LOGAR_2016_FRONT

LOGAR_2016_BACK

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπρός Πλευρά          Πίσω Πλευρά

Εγιναν κάποιες αλλαγές στην θέση και στην ονομασία σε ορισμένα πλαίσια.

 

Ο "Π.ΚΩΔΙΚΟΣ" μετονομάστηκε σε "ΚΩΔΙΚΟΣ" και είναι ο μοναδικός πενταψήφιος αριθμός που χαρακτηρίζει το κάθε υδρόμετρο και θα πρέπει να αναφέρει ο καταναλωτής όταν επικοινωνεί με τα τηλέφωνα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Ο "ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" μετονομάστηκε σε "ΚΩΔ.ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ" και αναφέρεται στην περιοχή που βρίσκεται το υδρόμετρο.

 

Υπενθυμίζεται ότι για να πληρώσουμε ηλεκτρονικά τον λογαριασμό, χρησιμοποιούμε τον "ΚΩΔ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ".