Συνοπτικό Τιμολόγιο 2016

Οι τιμές χρέωσης για Νερό, Αποχέτευση, Τέλη Σύνδεσης κ.λ.π. για το 2016 καθορίστηκαν με την υπ'αριθμό  271/2015 Απόφαση Δ.Σ. και είναι οι παρακάτω :

(Για να κατεβάσετε το πρακτικό σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ.)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΔΕΥΑΧ  ΓΙΑ  ΤΟ  2 0 1 6

(Τιμές  χωρίς Φ.Π.Α.)  Λογαριασμοί νερού από Α' τρίμηνο 2016 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΚΡΩ- ΤΗΡΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΣΟΥΔΑΣ

ΘΕΡΙΣΟΥ

ΚΕΡΑΜΙΩΝ & οικ. Θερίσου

Α. ΠΑΓΙΑ

 ΠΑΓΙΟ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ

12,00

12,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5,00

 ΠΑΓΙΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

 -

Β. ΑΞΙΑ  ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1 - 15  m3

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,34

0,37

16 - 30  m3

0,45

0,45

0,43

0,44

0,41

0,37

0,40

31 - 60  m3

0,64

0,64

0,54

0,47

0,47

0,43

0,41

61 - 120  m3

1,09

1,09

0,79

0,78

0,79

0,57

0,47

121 - 180  m3

1,46

1,46

1,03

1,06

0,94

0,72

0,48

181 & άνω m3

1,57

1,57

1,16

1,19

0,98

0,75

0,49

Β1. ΑΞΙΑ  ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ανεξαρτήτου κατανάλωσης   (€/m3)

 -

 -

 -

0,33

0,30

0,30

0,33

Γ. ΤΕΛΗ  ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΑΞΙΑΣ  ΝΕΡΟΥ  ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ

75%

75%

75%

75%

75%

75%

 -

(Η αξία του νερού που λαμβάνεται υπόψη για την χρέωση των τελών χρήσης, είναι για όλους αυτή της Δ.Ε. Χανίων-Ακρωτηρίου)

Δ. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Για  τα πρώτα 60 m2   (€/m2)

3,40

3,40

3,40

3,40

3,40

3,40

 -

Για τα επόμενα m2   (€/m2) 

6,00

6,00

5,50

6,00

6,00

6,00

 -

Ε. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ              

Ύδρευση για παροχή 1/2'

270,00

270,00

270,00

225,00

225,00

225,00

180,00

Ύδρευση για παροχή 3/4'

410,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

270,00

Ύδρευση για παροχή   1'

620,00

545,00

545,00

540,00

540,00

540,00

315,00

Ύδρευση για παροχή >1'

1.020,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

-

Άρδευση για παροχή 3/4'

 -

 -

 -

225,00

225,00

225,00

162,00

Άρδευση για παροχή 1'

 -

 -

 -

270,00

270,00

270,00

180,00

ΣΤ. ΕΝΟΙΚΙΟ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

όταν είναι ιδιοκτησίας ΔΕΥΑΧ  €/τρίμ.

1,00

1,00 

 

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Ζ. ΛΟΙΠΑ  ΤΕΛΗ ΓΙΑ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ Δ.Ε.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

20,00

ΕΛΕΓΧΟΥ  ΥΔΡΟΜ.

12,00

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ

28,00

                                                                                                                                                                                                                             

Η. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ  ΛΥΜΜΑΤΩΝ)                                                                  

ΣΤΟ 90% ΤΟΥ ΩΦΕΛ.ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΘΕ  ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ   €/m3   1,20.

 

Θ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

2,0 % ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100,00 €.

Ι. ΧΡΕΩΣΗ  Φ.Π.Α. ΣΗΜΕΡΑ      

Σε όλα τα παραπάνω τιμολόγια χρεώνεται ο κατά νόμο και περίπτωση αντίστοιχος Φ.Π.Α. που σήμερα είναι 13% στην  αξία του νερού και 23% σε όλα τα λοιπά.

Κ. ΧΡΕΩΣΗ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 3,6%

Λ. ΧΡΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΧ / ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Για την χρήση των παρακάτω ειδικών μηχανημάτων όπως  και για εργασία από τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΧ θα χρεώνονται τα παρακάτω:

1.   Αποφρακτικό Μηχάνημα σε 60,00 €/ώρα απασχόλησης.

2.   CAMERA  ελέγχου διαρροών αγωγών αποχέτευσης σε 50,00 €/ώρα απασχόλησης.

3.   CORRALATOR ελέγχων διαρροών αγωγών ύδρευσης σε 30,00 €/ώρα απασχόλησης.

4.   JCB μηχάνημα έργων σε 35,00 €/ώρα  απασχόλησης.

5.   Φορτηγό όχημα μεταφοράς σε 35,00 €/ώρα  απασχόλησης.

6.   ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ μηχάνημα εκσκαφής σε 15,00 €/ώρα  απασχόλησης.     

Ως ώρες απασχόλησης χρεώνονται από την ώρα αναχώρησης του μηχανήματος από  τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ έως και την ώρα επιστροφής τους πίσω. Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τη χρήση του μηχανήματος και την απασχόληση του προσωπικού (ένα ή δύο άτομα).                

7.   Η χρέωση της εργατικής δαπάνης για εργασίες σε δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης καθορίζεται σε :     

7.1 Αρχιτεχνίτης   12,00 €/ώρα απασχόλησης        

7.2 Τεχνίτης 10,00 €/ώρα απασχόλησης  

7.3 Εργάτης   8,00 €/ώρα απασχόλησης                

Μ. ΧΡΕΩΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ      

Α. Υδροδότηση Δημοτικών κτιρίων.

Σε όλα τα Δημοτικά κτίρια, θα χρεώνεται η υδροδότηση και η χρήση αποχέτευσης με τα αντίστοιχα Τέλη που χρεώνονται οι καταναλωτές της ίδιας  Δ.Ε. και όπου δεν υπάρχουν υδρόμετρα καταγραφής της κατανάλωσης, θα τοποθετηθούν άμεσα.          

Β. Υδροδότηση Δημοτικών Πάρκων κ.λ.π.      

Σε όλες τις Δημοτικές παροχές που υδροδοτούν Δημοτικά πάρκα, Δημοτικές τουαλέτες και Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα, η χρέωση του νερού είναι 0,28 €/m3 και στις τουαλέτες επιπλέον και χρήση αποχέτευσης 75% της αξίας του νερού. Η παραπάνω ειδική χρέωση ισχύει μόνο όπου είναι ιδιοκτήτης και χρήστης ο Δήμος και όχι όταν έχουν ενοικιαστεί και εκμεταλλεύονται από τρίτους-ιδιώτες.               

Ν. ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

Στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού των πολυτέκνων γίνεται έκπτωση στην χρέωση υπολογισμού της αξίας  νερού 40% και μόνο μέχρι της τριμηνιαίας κατανάλωσης των 60 m3  και κατ΄ επέκταση και στα αντίστοιχα τέλη χρήσης αποχέτευσης. Πολύτεκνοι για την παραπάνω έκπτωση θεωρούνται οι έχοντες 4 τουλάχιστον τέκνα, οι ανάπηροι γονείς με άνω του 67% ποσοστού αναπηρίας με τουλάχιστον 3 τέκνα και οι χήρες/χήροι με τουλάχιστον 3 τέκνα. Η παραπάνω έκπτωση θα εφαρμόζεται μέχρι και το τελευταίο τρίμηνο του έτους που και τα 4 ή 3 αντίστοιχα τέκνα είναι όλα μικρότερης ηλικίας των 25 ετών.    

Ξ. ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού των ενταγμένων στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΧ γίνεται έκπτωση στην χρέωση υπολογισμού της αξίας νερού 60% και μόνο μέχρι της τριμηνιαίας κατανάλωσης των 60m3 και κατ΄ επέκταση και στα αντίστοιχα τέλη χρήσης αποχέτευσης, όπως επίσης γίνεται έκπτωση 60% στα τριμηνιαία Πάγια Ύδρευσης & Αποχέτευσης. Η ένταξη ενός Δημότη στο παραπάνω Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων.

Ο. ΧΡΕΩΣΗ  ΥΛΙΚΩΝ

Σε όλες τις περιπτώσεις που η ΔΕΥΑΧ χρεώνει υλικά σε εργασίες σύνδεσης ή επισκευής παροχών ύδρευσης & αποχέτευσης, θα είναι οι τελευταίες τιμές αγοράς αυτών προσαυξημένες κατά 10%.