Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων Χανίων 2014

Τα λειτουργικά δεδομένα της Ε.Ε.Λ. Χανίων για το έτος 2014 (όπως και για τα προηγούμενα χρόνια) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Η διεύθυνση  είναι: http://ypeka.plexscape.com/Services/Pages/View.aspx?xuwcode=GR434001014