Ισολογισμός 2011 νέας Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 της νέας Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων 

από (Ιούνιο έως και Δεκέμβριο) μετά την συγχώνευση της, με την Δ.Ε.Υ.Α.Ακρωτηρίου

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Ισολογισμό του 2011 σε μορφή PDF.

Επίσης μπορείτε να το κατεβάσετε από το κεντρικό menu στην επιλογή 'Αρχεία προς Λήψη' που βρίσκεται χαμηλά στο στο αριστερό τμήμα της οθόνης μέσα στον φάκελο 'Διάφορα'.