Λογαριασμοί Γενικής Εκμετάλευσης 2011 παλιάς Δ.Ε.Υ.Α.Ακρωτηρίου

Λογαριασμοί Γενικής Εκμετάλευσης 2011 της παλιάς Δ.Ε.Υ.Α.Ακρωτηρίου  από (Ιανουάριο έως και Μάιο) πριν την συγχώνευση της, με την Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τους Λογαριασμούς Γενικής Εκμετάλευσης 2011 σε μορφή PDF.

Επίσης μπορείτε να το κατεβάσετε από το κεντρικό menu στην επιλογή 'Αρχεία προς Λήψη' που βρίσκεται χαμηλά στο στο αριστερό τμήμα της οθόνης μέσα στον φάκελο 'Διάφορα'.