Νέο έντυπο λογαριασμού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2014

Γνωρίστε το νέο έντυπο λογαριασμού που χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από τον Απρίλιο του 2014.

 log_2014_flog_2014_b

           Εμπρός Πλευρά                             Πίσω Πλευρά