Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Οξειδίου του Ασβεστίου για ΕΕΛ Χανίων 5ος 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χανιά 12/5/2014
Αριθ. Πρωτ.: 2975
ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΕΨΡ-ΙΥΕ 

       Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ», για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 62.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α με δικαίωμα προαίρεσης 30%.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 02/06/2014 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ. Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail [email protected]).

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Νίκη Αποστολάκη

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα τεύχη της διακήρυξης σε μορφή PDF πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα στο κάτω αριστερό μέρος κάνοντας κλικ στο Αρχεία προς Λήψη. Στην συνέχεια επιλέγουμε τον φάκελο Προκηρύξεις το αρχείο έχει τίτλο «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 5ος 2014.pdf» Μπορούμε να μεταβούμε στον παραπάνω φάκελο κάνοντας κλικ εδώ.