Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου 15-4-2014

Πιθάρι, 14-4-2014

Αριθ. Πρωτ.: 2416

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

              Σας προσκαλούμε στην συνέντευξη τύπου της Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Νίκης Αποστολάκη που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της στις Μουρνιές, την Τρίτη 15-04-2014 και ώρα 11:00 π.μ., με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ και του κ. Ιωάννη Βλαβογιλάκη - Προέδρου του Δ.Σ. και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.