Ποια είναι η σκληρότητα του νερού;

Αν και η σκληρότητα δεν είναι παράμετρος ελέγχου από την νομοθεσία, εντούτοις παρακολουθείται για λόγους διαχείρισης. Είναι επίσης συχνή ερώτηση των καταναλωτών. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι μέσες τιμές της σκληρότητας του νερού, για ενημέρωση των καταναλωτών και χρήση για τις ρυθμίσεις πλυντηρίων κλπ.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΓΑΛΛΙΚΟΙ

ΒΑΘΜΟΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ

ΒΑΘΜΟΙ

ΧΑΝΙΑ

12

7

ΑΚΡΩΤΗΡΙ,  ΣΟΥΔΑ,  ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ,  ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

12

7

ΚΕΡΑΜΙΑ

11

6

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ

20

11

ΑΠΤΕΡΑ

25

14

ΜΟΥΡΝΙΕΣ

13

7

ΘΕΡΙΣΣΟ

10

5

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

11

6

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

15

9

ΑΓΙΑ

12

7