Πόσο καλό είναι το πόσιμο νερό στην πόλη μας;

Το πόσιμο νερό στα Χανιά προέρχεται από τις πηγές των Λευκών Ορέων και πρόκειται για ένα νερό με εξαιρετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται και από την γεύση του.

Είναι απαλλαγμένο από οργανικές ενώσεις (φυτοφάρμακα, πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, παραπροϊόντα χλωρίωσης) και βαρέα μέταλλα, είναι ελαφρώς αλκαλικό και έχει μέτρια σκληρότητα. Το νερό συμμορφώνεται πλήρως με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων.