Μερικές φορές το νερό «μυρίζει» χλώριο. Τι πρέπει να κάνω;

Μερικές φορές το νερό «μυρίζει» χλώριο. Αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί, γιατί οφείλεται σε μια παροδική αύξηση της συγκέντρωσης του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό, η οποία με τον αυτόματο τρόπο που λειτουργεί το σύστημα χλωρίωσης στη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, θα επανέλθει στα κανονικά επίπεδα στα οποία δεν υπάρχουν οσμή ή γεύση.

Καλό είναι να ειδοποιήσετε τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για έναν έλεγχο του χλωρίου, γενικά όμως δεν πρέπει να ανησυχούμε για τέτοια παροδικά φαινόμενα, γιατί δεν έχουν επιπτώσεις στην υγεία.

Αντίθετα η παρουσία υπολειμματικού χλωρίου στο νερό είναι υποχρεωτική και διασφαλίζει την απουσία παθογόνων μικροοργανισμών.