Τι μπορεί να προκαλέσει οσμές σε εσωτερικά δίκτυα οικίας;

  • Μεταλλική ή πικρή γεύση μπορεί να οφείλεται σε χαλκοσωλήνες, σιδηροσωλήνες ή γαλβανισμένες σωλήνες.
  • «Πλαστική» γεύση μπορεί να οφείλεται σε πλαστικές σωλήνες που εκτίθενται στον ήλιο και σε υψηλές θερμοκρασίες.