Τι θα κάνω αν το νερό έχει οσμή ή γεύση;

Πρέπει να ελέγξετε αν σε όλες τις βρύσες του σπιτιού σας το νερό παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα. Αν όχι τότε πρέπει να ελεγχθεί η βρύση που παρουσιάζει το πρόβλημα από τον υδραυλικό σας. Aν το πρόβλημα παρουσιάζεται παντού πρέπει να ειδοποιήσετε τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.