Τι θα κάνω αν το νερό έχει χρώμα;

Πρέπει να ελέγξετε αν σε όλες τις βρύσες του σπιτιού σας το νερό έχει το ίδιο πρόβλημα. Αν όχι τότε αμέσως πρέπει να ελεγχθεί η βρύση που παρουσιάζει χρώμα από τον υδραυλικό σας. Aν το πρόβλημα παρουσιάζεται παντού πρέπει να ειδοποιήσετε τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Μπορεί να οφείλεται σε διαταραχή τυχόν επικαθήσεων στα δίκτυα ύδρευσης (οικίας, συνδέσεων με οικία, κύριο δίκτυο). Διαταραχή των επικαθήσεων συμβαίνει όταν έχουμε αλλαγή στην ταχύτητα ροής του νερού. Οι επικαθήσεις δημιουργούνται συνήθως από τη διάβρωση παλιών σιδηροσωλήνων. Αν διαγνωστεί ότι το πρόβλημα οφείλεται στο κύριο δίκτυο, αντιμετωπίζεται συνήθως αποτελεσματικά με καθαρισμό των αγωγών.