Τι θα κάνω αν το νερό είναι θολό;

Πρέπει να γεμίσετε ένα ποτήρι με νερό, να το αφήσετε να ηρεμήσει 10 λεπτά της ώρας και να το παρατηρήσετε. Αν το νερό γίνει διαυγές και δεν έχουν κατασταλάξει στερεά σωματίδια ή ιζήματα, τότε η θολότητα οφείλεται σε αέρα παγιδευμένο στο δίκτυο και δεν πρέπει να ανησυχούμε. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ειδοποιήσετε τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Aν το πρόβλημα είναι γενικευμένο μπορεί να οφείλεται σε μια έντονη βροχόπτωση που έχει επηρεάσει τις πηγές υδροληψίας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει εγκαταστήσει κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να προλαβαίνει τη διοχέτευση θολού νερού στο δίκτυο ύδρευσης.