Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων υδροδοτεί τον Δήμο Χανίων, ορισμένους καταναλωτές στα όρια του που διαμένουν σε άλλους Δήμους και μεγάλες στρατιωτικές μονάδες του νομού Χανίων.

Το νερό που προσφέρει είναι υψηλής ποιότητας , προέρχεται από τις πηγές των Λευκών Ορέων και πρόκειται για ένα νερό με εξαιρετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται και από την γεύση του.

Ποιότητα νερού στο Δήμο Χανίων

Η ποιότητα του πόσιμου νερού στα Χανιά είναι εξαιρετική. Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού είναι πρώτη προτεραιότητα για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και ο συνεχής και εντατικός έλεγχος του πόσιμου νερού στο δίκτυο και στις πηγές  είναι απαραίτητο στοιχείο για να την επιτύχουμε.

Περισσοτερα

H σκληρότητα του νερού

Αν και η σκληρότητα δεν είναι παράμετρος ελέγχου από την νομοθεσία, εντούτοις παρακολουθείται για λόγους διαχείρισης. Είναι επίσης συχνή ερώτηση των καταναλωτών. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι μέσες τιμές της σκληρότητας του νερού, για ενημέρωση των καταναλωτών και χρήση για τις ρυθμίσεις πλυντηρίων κλπ.

Περισσοτερα

Ελεγχος Ποιότητας Νερού 2019

Το πλήθος των δειγμάτων που εξετάστηκαν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, ειδικά για τις παραμέτρους που είναι δυνατόν να παρουσιάσουν βραχυχρόνιες μεταβολές, όπως οι μικροβιολογικοί δείκτες (περιλαμβάνονται στην ομάδα Α της ΚΥΑ Γ1δ/67322/ΦΕΚ3282Β/2017 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ), είναι πολλαπλάσιο των ελάχιστων απαιτήσεων  της νομοθεσίας.

 

Περισσοτερα

Ελεγχος Χλωρίωσης 2019

Το υπολλειματικό χλώριο ελέγχεται δειγματοληπτικά σε 104 σημεία σε όλο το δίκτυο ύδρευσης του δήμου Χανίων ενώ παρακολουθείται με αυτόματους αναλυτές σε 24ωρη βάση στα κύρια σημεία χλωρίωσης.

Περισσοτερα

Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.)

Το κτίριο του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) που ελέγχει την ορθή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη, στην οδό Γερ. Σφακιωτάκη 1, δίπλα στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης της περιοχής των Χανίων.

Περισσοτερα