Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πόλεως Χανίων

Η εγκατάσταση που βρίσκεται σε λειτουργία από το 1995 προβλέπει την επεξεργασία αστικών λυμάτων που αντιστοιχούν σε 105.500 κατοίκους, βιομηχανικά απόβλητα που αντιστοιχούν σε 5.000 ισοδυνάμους κατοίκους και βοθρολύματα που αντιστοιχούν σε 7.000 ισοδυνάμους κατοίκους, δηλαδή συνολικά θα εξυπηρετεί 117.500 ισοδύναμους κατοίκους και 26.000 m3/d.

Περισσοτερα

Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.)

Το κτίριο του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) που ελέγχει την ορθή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη, στην οδό Γερ. Σφακιωτάκη 1, δίπλα στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης της περιοχής των Χανίων.

Περισσοτερα

Το Αλφαβητάρι του νερού

Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση όλων μας ότιτο νερό είναιένα πολυτιμότατο αγαθό, που μέρα με τη μέρα γίνεται παγκοσμίως ολοένα και πιοέντονη η ανεπάρκειά του.

Περισσοτερα